Polje z besedilom: InfoNEP, podjetniško in poslovno svetovanje
Irena Krajnc s.p.
Osojnikova cesta 21
2250 Ptuj
Polje z besedilom: InfoNEP
Polje z besedilom: GSM: +386 41 936 992
Telefon: +386 59 971 409
E-pošta: irena@infonep.eu
Polje z besedilom: Ni umetnost vedeti kaj moramo delati, umetnost je delati kar vemo!

Polje z besedilom: Kartice s pozdravi